เกี่ยวกับเรา(About Us)

U-TECH WORLD ประกอบกิจการอันเกี่ยวกับ การผลิต จำหน่าย และ ดำเนินการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับ
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน