ออฟฟิศบริษัท (Company Office)

ทางเข้าโครงการพารากอน แฟคเตอรี่แลนด์ 

99/89 ชบ.3023 ตำบล มาบไผ่ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 ประเทศไทย